Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+2 votes
169 views

Καλησπέρα τρέχω locally το round στην java με την εντολή time (στο μεγάλο test case)

time java Round r3.txt
49051713 2487

real 0m0,774s
user 0m0,885s
sys 0m0,136s

που είναι πιο γρήγορο από 1 δευτερόλεπτο. Ωστόσο στον grader μου πετάει
Grader Response:
File: AbstractGrader.cpp line: 120 ==> Program exceededtime limit (ran for 2 seconds)

Δοκίμασα να το ανεβάσω άλλες 2 φορές αλλά πάλι το ίδιο πρόβλημα!

in pl1 by (330 points) | 169 views
0

Έχω κι εγώ το ίδιο ακριβώς πρόβλημα, στον υπολογιστή μου τρέχει άμεσα και στον grader βγάζει το ίδιο μήνυμα.

0

Κι εγώ έχω το ίδιο πρόβλημα. Παραδόξως τα μεγάλα testcases περνάνε.

Please log in or register to answer this question.

301 questions

289 answers

288 comments

774 users