Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+1 vote
49 views

Σε συνέχεια ερώτησης που έγινε στην τελευταία διάλεξη, εν τέλει θα υπάρξει κάποια παράταση προθεσμίας του project εώς τις 10-15 Ιουλίου; Ρωτώ explicitly για να βοηθηθούμε για τον προγραμματισμό μας.

Πιστεύω πως θα ήταν αρκετά βοηθητικό για όσους έχουν μεγάλο φόρτο στην εξεταστική, παρά το μικρό αριθμό των extra ημερών (δε νομίζω ότι παραβιάζεται η αρχή του finality, όπως ειπώθηκε στη συζήτηση στο μάθημα) καθώς θα υπήρχαν κάποιες μέρες που θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε αποκλειστικά στο project.

in saas by (160 points) | 49 views

1 Answer

0 votes

Εχουν ληφθεί και με email σχετικά αιτήματα, θα το συζητήσουμε και θα επανέλθουμε σύντομα!

Για τους διδάσκοντες

by (4.1k points)

232 questions

224 answers

258 comments

2.8k users