Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+1 vote
331 views

Υπάρχουν κρυφά testcases στο takehome exam του Progtech?

in progtech by (460 points) | 331 views

1 Answer

0 votes

Ναι, περίπου 60% των συνολικών test cases είναι κρυφά.

by (9.5k points)

301 questions

289 answers

288 comments

793 users