Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
76 views

Στο Testcase: QS25 έχουμε Elapsed Time: ~ 113.698 secs. Είναι αρκετά καλός αυτός ο χρόνος για να περάσουμε τα κρυφά testcases ή πρέπει να βελτιώσουμε περαιτέρω την ταχύτητα του προγράμματός μας;

in pl1 by (300 points) | 76 views

1 Answer

0 votes

Εγώ έχω elapsed time: ~ 25.9969 secs. Μάλλον επιδέχεται βελτίωσης η λύση σας, σίγουρα όμως θα πάρετε καλό βαθμό και έτσι αν το αφήσετε.

by (9.4k points)

262 questions

254 answers

274 comments

2.9k users