Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
75 views

Σχετικά με την υλοποίηση της 3ης άσκησης σε Prolog, μας δημιουργείται ένα πρόβλημα, όταν πάμε να εκτυπώσουμε το αποτέλεσμα με την συνάρτηση writeln(Answer). Πιο συγκεκριμένα, χωρίς την χρήση αυτής της συνάρτησης, εκτυπώνεται κανονικά η σωστή απάντηση, ενώ με την χρήση της, μας εκτυπώνονται άπειρα αποτελέσματα.
Πως μπορεί να διορθωθεί το παρόν πρόβλημα;

in pl1 by (150 points)
edited by | 75 views
0

Δε βλέπω πώς το πρόβλημα μπορεί να δημιουργείται από τη χρήση του writeln(Answer). Μπορείς να συμπληρώσεις ένα παράδειγμα που να φαίνεται ποιο είναι το query σου, με και χωρίς το writeln και ποια είναι η απάντηση;

Please log in or register to answer this question.

297 questions

287 answers

287 comments

3.1k users