Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+2 votes
128 views

Καλησπέρα, μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο σχετικά με την υλοποίηση του choreographer για microservices, διαπίστωσα πως χρησιμοποιούνται συχνά message queues και συγκεκριμένα αρκετά συχνά είδα την χρήση του message broker RabbitMQ (ο οποίος αναλαμβάνει την διαχείριση των publishers, subcribers). Θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε τον choreographer με έναν τέτοιο message broker ή είναι επιθυμητό να τον υλοποιήσουμε μόνοι μας εξ ολοκλήρου;

in saas by (170 points) | 128 views

1 Answer

+1 vote

Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάτι τέτοιο. Θα γίνει και μία αναφορά στο εργαστήριο του μαθήματος.

by (6.7k points)

264 questions

256 answers

274 comments

2.9k users