Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
182 views

Στην υποβολή μου σε στην άσκηση με τα ΜΕΘ, ενώ το πρόγραμμα μου περνάει τα πρώτα test cases, είναι κάπως αργό για να περάσει το τελευταίο test case. Η υποβολή θεωρείται "failed".

Αυτή η υποβολή θα βαθμολογηθεί με 0; Πρέπει να έχω πιάσει όλα τα cases;

in pl1 by (330 points) | 182 views

1 Answer

+2 votes
Best answer

Όπως γράφει και εδώ οι υποβολές τρέχουν με ένα σύνολο από test cases. Κάθε test case αντιστοιχεί σε κάποιους βαθμούς. Ο τελικός βαθμός μιας άσκησης είναι το άθροισμα των βαθμών των test cases που περνάνε.

Η υποβολή σου θα βαθμολογηθεί, παρότι δεν περνάει όλα τα δημόσια test cases. Ο grader την χαρακτηρίζει "failed" ακριβώς γιατί αποτυγχάνει σε τουλάχιστον ένα test case. Επαναλαμβάνω, αυτό δε σημαίνει ότι θα πάρει μηδέν.

by (9.4k points)
selected by

263 questions

254 answers

274 comments

2.9k users