Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+1 vote
444 views

Σε ποιο βαθμό επιτρέπεται να πάρουμε έτοιμες συναρτήσεις από το διαδίκτυο (φυσικά δηλώνοντάς το στον κώδικα); Για παράδειγμα τι συμβαίνει αν μία έτοιμη συνάρτηση αποτελεί πολύ μεγάλο κομμάτι της λύσης, σε βαθμό που μία μικρή προεργασία είναι το μόνο που χρειάζεται για την λύση της άσκησης; Θα ήταν επιτρεπτό να την χρησιμοποιήσουμε, ή θα πρέπει να ξαναγράψουμε τον κώδικα με "δικό μας τρόπο";

in pl1 by (230 points)
edited by | 444 views

1 Answer

+1 vote

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε υπάρχει διαθέσιμο στο διαδίκτυο, με δύο όρους:

  • να αναφέρετε ρητά στον κώδικά σας τι πήρατε και από πού το πήρατε (link), και
  • αυτό που χρησιμοποιείτε να μην είναι προϊόν συνεργασίας σπουδαστών για τη λύση των ασκήσεων αυτού του μαθήματος. :-)

Αν έχετε την τύχη να βρείτε έτοιμο μεγάλος μέρος της λύσης έτοιμο, και μάλιστα στη γλώσσα που θέλετε, τότε ναι, είστε ελεύθεροι να τη χρησιμοποιήσετε (αν πληρούνται τα παραπάνω δύο). Βέβαια, έτσι χάνετε λίγη από την "πλάκα" και λίγη από την εμπειρία που θα αποκτούσατε αν λύνατε μόνοι σας την άσκηση.

by (9.4k points)

297 questions

287 answers

287 comments

3.1k users