Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+2 votes
720 views

Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί κανείς να δώσει για βελτίωση στο progintro; Ειδικότερα, τι γίνεται αν κάποιος έχασε αυτό το δικαίωμα επειδή η εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020 ήταν pass/fail;

in progintro by (170 points)
edited by | 720 views

1 Answer

0 votes

Όπως σε όλα τα μαθήματα στη ΣΗΜΜΥ/ΕΜΠ, αν κάποιος το περάσει στην κανονική εξεταστική (Φεβρουαρίου) μπορεί να το δώσει για βελτίωση την ίδια χρονιά στην επαναληπτική εξεταστική (Σεπτεμβρίου). Για το progintro, στην επαναληπτική εξεταστική προσμετρώνται στο βαθμό της γραπτής εξέτασης και οι βαθμοί του εργαστηρίου, όπως ακριβώς και στην κανονική εξεταστική.

Εκτός από αυτή την περίπτωση, γενικά δεν υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης της βαθμολογίας ενός μαθήματος.

Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, κατά τη διάρκεια του οποίου πολλά μαθήματα στην κανονική εξεταστική (Ιουνίου) και στην επαναληπτική εξεταστική (Σεπτεμβρίου) δόθηκαν με βαθμό απαλλαγής (pass/fail), αντί αριθμητικού βαθμού, η ΓΣ της Σχολής αποφάσισε να υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσής τους άπαξ, όποτε τα μαθήματα αυτά δοθούν ξανά με αριθμητική βαθμολογία.

Αν επομένως κάποιος έχει περάσει το μάθημα το Φεβρουάριο του 2020, μπορεί να το δώσει για βελτίωση την πρώτη φορά που θα εξεταστεί με αριθμητική βαθμολογία. Όμως, οι βαθμοί εργαστηρίου του 2019-20 δε μεταφέρονται φέτος, καθώς το βαθμολογικό σχήμα του εργαστηρίου έχει αλλάξει ριζικά. (Άλλωστε, ποτέ οι βαθμοί εργαστηρίου δε μεταφέρονταν μεταξύ διαφορετικών ετών σε αυτό το μάθημα.) Επομένως, ο εν λόγω σπουδαστής για να βελτιώσει το βαθμό του θα πρέπει είτε να επαναλάβει το εργαστήριο, όπως οι πρωτοετείς, είτε να δώσει την τελική εξέταση με φυσική παρουσία εφόσον αυτό σταθεί δυνατό και να βαθμολογηθεί με το παλιότερο βαθμολογικό σχήμα (βλ. σχετική ανακοίνωση της 29/10 στην ιστοσελίδα του μαθήματος).


Edit: Κατόπιν συνεννόησης με τον Κοσμήτορα και τη Γραμματεία, όσοι πέρασαν το μάθημα το Φεβρουάριο του 2020 δικαιούνται επίσης να το δώσουν για βελτίωση την πρώτη φορά που θα εξεταστεί με αριθμητική βαθμολογία και με φυσική παρουσία, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι δε θα το έχουν ξαναδώσει για βελτίωση στην τρέχουσα εξεταστική (Φεβ. 2021).

by (9.4k points)
edited by

293 questions

280 answers

285 comments

3.0k users