Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
585 views

Στο moodle κάνατε ανακοίνωση, η οποία εμφανίστικε στις ειδοποιήσεις σοτ moodle και σε email αλλά δεν φαίνεται πουθενά στην σελίδα του μαθήματος.
Για ευκολότερη ενημέρωση θα μπορούσατε να φτιάξετε κατηγορία "Ανακοινώσεις" όπως υπάρχει για τις διαλέξεις, εργασήριο κλπ. στην σελίδα https://courses.pclab.ece.ntua.gr/course/view.php?id=64 ;

closed with the note: Stupid question, solved in comments.
in random by (750 points)
recategorized by | 585 views
0

Όταν μπεις στην σελίδα του μαθήματος (αυτή που έστειλες) σου εμφανίζει τις "Πληροφορίες για το μάθημα". Εκεί έχει και έναν σύνδεσμο που σε στέλνει στις "Ανακοινώσεις". Επιφυλάσσομαι βέβαια για το τι συμβαίνει στα κινητά.

0

Είμαι τυφλός. ευχαριστώ!

301 questions

289 answers

288 comments

793 users