Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
148 views

Στο moodle κάνατε ανακοίνωση, η οποία εμφανίστικε στις ειδοποιήσεις σοτ moodle και σε email αλλά δεν φαίνεται πουθενά στην σελίδα του μαθήματος.
Για ευκολότερη ενημέρωση θα μπορούσατε να φτιάξετε κατηγορία "Ανακοινώσεις" όπως υπάρχει για τις διαλέξεις, εργασήριο κλπ. στην σελίδα https://courses.pclab.ece.ntua.gr/course/view.php?id=64 ;

closed with the note: Stupid question, solved in comments.
in random by (750 points)
recategorized by | 148 views
0

Όταν μπεις στην σελίδα του μαθήματος (αυτή που έστειλες) σου εμφανίζει τις "Πληροφορίες για το μάθημα". Εκεί έχει και έναν σύνδεσμο που σε στέλνει στις "Ανακοινώσεις". Επιφυλάσσομαι βέβαια για το τι συμβαίνει στα κινητά.

0

Είμαι τυφλός. ευχαριστώ!

263 questions

254 answers

274 comments

2.9k users