Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
303 views

Υπάρχει πιθανότητα να ανεβάσετε το κώδικα των διαλέξεων 5,6 στο moodle για να παίξουμε μαζί του (χωρίς να πρέπει να τον αντιγράψουμε απ'το youtube...)?

in progtech by (750 points) | 303 views

2 Answers

0 votes
Best answer

Ο κώδικας ανέβηκε προ ολίγου στη σελίδα του μαθήματος.

by (9.5k points)
selected by
+1 vote

Ο κ. Παπασπύρου έχει ανεβάσει στην σελίδα του μαθήματος ένα σετ σημειώσεων για τις διαλέξεις του. Εκεί βρίσκονται και όλοι οι κώδικες που έχουν γραφτεί στην διάλεξη. Βέβαια, πιθανώς κατά το copy-paste από το pdf στο αρχείο κώδικα να έχεις κάποια θέματα με την στοίχιση. Ευτυχώς τα περισσότερα σχετικά εργαλεία διαθέτουν λειτουργία αυτόματης στοίχισης οπότε τελικά δεν δημιουργείται θέμα.

by (2.9k points)

301 questions

289 answers

288 comments

793 users