Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
251 views

Οπότε δηλαδή εμείς γράφουμε τον destructor στο συγκεκριμένο επειδή έχουμε το data που είναι δυναμικός πίνακας ενώ αν είχαμε μια άλλη μεταβλητή δε θα χρειαζόταν; Ή και σε μια οποιαδήποτε άλλη μεταβλητή θα χρειαζόταν;

closed with the note: Ερώτηση που αφορά προηγούμενη δημοσίευση
in progtech by (820 points)
closed by | 251 views

301 questions

289 answers

288 comments

793 users