Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
188 views

Οπότε δηλαδή εμείς γράφουμε τον destructor στο συγκεκριμένο επειδή έχουμε το data που είναι δυναμικός πίνακας ενώ αν είχαμε μια άλλη μεταβλητή δε θα χρειαζόταν; Ή και σε μια οποιαδήποτε άλλη μεταβλητή θα χρειαζόταν;

closed with the note: Ερώτηση που αφορά προηγούμενη δημοσίευση
in progtech by (820 points)
closed by | 188 views

298 questions

287 answers

287 comments

3.2k users