Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
447 views

Με δεδομένο ότι σήμερα άνοιξε ο Εύδοξος, ήθελα να ρωτήσω τι προτείνετε για σύγγραμμα για τις Προγραμματιστικές Τεχνικές. Με δεδομένο ότι οι διαφάνειες του μάθηματος, όπως είδαμε και στον progintro, είναι μάλλον υπεραρκετές, αναζητούμε μάλλον κάτι πιο εγκυκλοπαιδικό, χωρίς να είμαι και βέβαιος, διότι δεν γνωρίζω ακόμα τον τρόπο διδασκαλίας των άλλων διδασκόντων του μαθήματος πέραν του κ. Παπασπύρου.

in progtech by (2.9k points) | 447 views
–1

Νομίζω ξεχασες την ερωτηση στο τελος

1 Answer

0 votes
Best answer

Το μάθημα έχει δύο συνιστώσες: object-oriented programming (με C++) και δομές δεδομένων (data structures). Για την πρώτη συνιστώσα, πιθανότατα σας καλύπτει το σύγγραμμα που πήρατε στο progintro, στο 1ο εξάμηνο. Στην περίπτωση αυτή, διαλέξτε ένα καλό σύγγραμμα για τη δεύτερη συνιστώσα.

by (9.5k points)
selected by

301 questions

289 answers

288 comments

793 users