Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
194 views

Με δεδομένο ότι σήμερα άνοιξε ο Εύδοξος, ήθελα να ρωτήσω τι προτείνετε για σύγγραμμα για τις Προγραμματιστικές Τεχνικές. Με δεδομένο ότι οι διαφάνειες του μάθηματος, όπως είδαμε και στον progintro, είναι μάλλον υπεραρκετές, αναζητούμε μάλλον κάτι πιο εγκυκλοπαιδικό, χωρίς να είμαι και βέβαιος, διότι δεν γνωρίζω ακόμα τον τρόπο διδασκαλίας των άλλων διδασκόντων του μαθήματος πέραν του κ. Παπασπύρου.

in progtech by (2.9k points) | 194 views
–1

Νομίζω ξεχασες την ερωτηση στο τελος

1 Answer

0 votes
Best answer

Το μάθημα έχει δύο συνιστώσες: object-oriented programming (με C++) και δομές δεδομένων (data structures). Για την πρώτη συνιστώσα, πιθανότατα σας καλύπτει το σύγγραμμα που πήρατε στο progintro, στο 1ο εξάμηνο. Στην περίπτωση αυτή, διαλέξτε ένα καλό σύγγραμμα για τη δεύτερη συνιστώσα.

by (9.4k points)
selected by

262 questions

254 answers

274 comments

2.9k users