Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+1 vote
106 views

Καλησπέρα σας,

Υπάρχει δυνατότητα να δωθεί μικρή παράταση στην υποβολή της 4ης σειράς προγραμματιστικών ασκήσεων, δεδομένου ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες ήταν η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης πολλών εξαμηνιαίων εργασιών;

in algorithms by (310 points)
reshown by | 106 views

Please log in or register to answer this question.

301 questions

289 answers

288 comments

793 users