Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+5 votes
116 views

Συγκεκριμένα αναφέρομαι στο endpoint: {baseURL}/admin/system/sessionsupd

Αυτό το endpoint θα το χρησιμοποιήσετε κατά την εξέταση για να φορτώσετε κάποια sessions στην βάση;
Γιατί αν ναι, μήπως θα μπορούσαμε να ξέρουμε την δομή αυτού του csv αρχείου;

Διότι, εμείς π.χ. συνδέουμε κάθε session και με ένα user_id, άρα αυτό σημαίνει ότι εσείς δεν μπορείτε να ξέρετε τα valid user_id που έχουμε ορίσει εμείς για τους χρήστες μας.

in softeng by (260 points) | 116 views

Please log in or register to answer this question.

264 questions

256 answers

274 comments

2.9k users