Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
115 views

Στην εκφώνηση του ερωτήματος 2β, αναφέρετε ότι κάθε δεξιά στροφή σε μια διασταύρωση θα πρέπει να ακολουθείται από μια άλλη δεξιά στροφή στην αμέσως επόμενη διασταύρωση. Αν δεν καταλαβαίνω λάθος την παραπάνω πρόταση, αυτό μας "κλειδώνει" μεταξύ δυο γραμμών ή στηλών του grid (αναλόγως πως θα ξεκινήσουμε) αφού στην ουσία κάνουμε αναστροφές με μια ευθεία κίνηση ενδιάμεσα. Υπάρχει κάποια άλλη προσέγγιση που μου διαφεύγει ή όντως αυτό είναι το ζητούμενο;

in algorithms by (350 points) | 115 views

1 Answer

+2 votes
Best answer

Σε αυτό έχεις δίκιο, και ευχαριστώ που το επισημαίνεις. Έχω κάνει ένα (μικρό φραστικά, αλλά) ουσιώδες λάθος στο διατύπωση του (2.β). Βασικά έχω γράψει "για κάθε", ενώ έπρεπε να είχα γράψει "υπάρχει".

Οπότε, το "θέλετε κάθε δεξιά στροφή σε μία διασταύρωση να ακολουθείται από μία δεξιά στροφή στην επόμενη διασταύρωση" έπρεπε να είναι "θέλετε να υπάρχει στη διαδρομή σας τουλάχιστον μία δεξιά στροφή σε μία διασταύρωση η οποία να ακολουθείται από μία δεξιά στροφή στην επόμενη διασταύρωση".

Και πάλι ευχαριστώ και συγνώμη για την οποία ταλαιπωρία!

by (2.5k points)
selected by
0

προτείνω να υπάρξει ανακοίνωση στο moodle

261 questions

253 answers

274 comments

2.9k users