Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
114 views

Στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου η βαθμολογία θα είναι από 0-10 ή μένει ο βαθμός των ασκήσεων και των εργαστηριακων εξετάσεων και βελτίωση μπορεί να γίνει μόνο στις 4 μονάδες της τελικής εξέτασης?
Επίσης για κάποιον που θα ξαναπάρει το μάθημα του χρόνου η βαθμολογία γενικά (και στα προηγούμενα χρόνια) στην δια ζώσης διδασκαλία προκύπτει και πάλι ως συνδυασμός ασκήσεων, εργαστηριακων εξετάσεων και τελικής εξέτασης? Ή μόνο της τελικής?

in progintro by (150 points) | 114 views

1 Answer

0 votes

Όπως καταλαβαίνετε δεν είναι δυνατό να προβλέψουμε αυτή τη στιγμή τι θα γίνει το Σεπτέμβριο. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούνται οι φετινοί βαθμοί εργαστηρίου. Αν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της Σχολής και γίνουν γραπτές εξετάσεις με φυσική παρουσία, η βαθμολογία θα είναι 0-10 και κάποιος που δεν έχει πάει καλά στο εργαστήριο θα έχει τη δυνατότητα να πάρει μεγαλύτερο βαθμό.

by (9.4k points)

262 questions

254 answers

274 comments

2.9k users