Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
470 views

Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το σύστημα MS Forms με το οποίο (εξ όσων γνωρίζω) πρόκειται να διεξαχθούν οι περισσότερες εξετάσεις. Υπάρχει κάτι που πρέπει να εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή ή δουλεύει απευθείας στον browser (χωρίς να χρειάζονται plugins ή συγκεκριμένος browser); Ρωτάω διότι το MS Teams φαίνεται να είναι πιο σταθερό αν έχει εγκατασταθεί (τουλάχιστον στο Linux) από ότι αν τρέχει στον browser. Γενικότερα αν χρησιμοποιούμε Linux αναμένεται να έχουμε (οποιουδήποτε είδους) πρόβλημα;

in progintro by (2.9k points)
edited by | 470 views

1 Answer

0 votes

Το ηλεκτρονικό διαγώνισμα θα πραγματοποιηθεί μέσω του Microsoft Forms και ο συντονισμός της εξέτασης θα γίνει στο Microsoft Teams. Αν δεν έχετε πρότερη εξοικείωση με τις δύο αυτές πλατφόρμες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τους ακόλουθους δυο οδηγούς:

  1. Οδηγίες χρήσης Microsoft Teams για φοιτητές
  2. Ηλεκτρονικό γραπτό διαγώνισμα με Microsoft Forms - σπουδαστες

Δε νομίζω ότι το MS Forms διατίθεται σε desktop app. Δουλεύει μιά χαρά από browser. Δοκιμάστε το πριν την εξέταση.

Χρησιμοποιώ Linux από το 1995 και ελάχιστες φορές το έχω μετανιώσει... :-)

by (9.5k points)

301 questions

289 answers

288 comments

793 users