Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
279 views

Εικόνα από corelab

Στην ιστοσελίδα για την υποβολή των γραπτών ασκήσεων δεν βλέπω κάποιον τρόπο να υποβάλλω το θεωρητικό μέρος της 5ης σειράς? Είναι μόνο δικό μου πρόβλημα, δεν έχω καταλάβει κάτι καλά ή είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο;
Ευχαριστώ.

in progintro by (550 points)
edited by | 279 views
+1

Καλησπέρα, βλέπω ότι η υποβολή για την 5η σειρά άνοιξε πριν λίγες μέρες, οπότε ήταν φυσιολογικό. Τώρα μπορείτε να υποβάλετε κανονικά, αρκεί βέβαια να έχετε κάνει register στο site και enrol(l) στο μάθημα!

1 Answer

+1 vote

Η υποβολή γραπτών ασκήσεων της 5ης σειράς έχει ανοίξει.

by (9.4k points)

262 questions

254 answers

274 comments

2.9k users