Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
76 views

Γεία σας, ονομάζομαι Γιώργος Παγώνης με Αμ:03117030, και ανήκω στην ομάδα 22 του project . Θα ήθελα να ρωτήσω για την βάση . Τα json αρχεία έχουν πράγματα τα οποία εμεις δεν έχουμε υλοποιήσει βάζοντας πχ ένα colume για κάποιο πεδίο του json . Αυτό δεν μας χαλάει την χρησιμότητα της εφαρμογής αλλά δεν είμαστε σίγουροι για την εξέταση. Αναφέρεται μέσα στην εκφώνηση της άσκησης ότι ο έλεγχος θα γίνει αυτοματοποιήμενος . Θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την δική μας υλοποίηση ή θα μπορεί να παραμείνει ως έχει και θα σας παρουσιάσουμε την άσκηση αντίστοιχα με το προηγούμενο εξάμηνο στις βάσεις.

in softeng by (150 points) | 76 views

1 Answer

0 votes

Τα αρχεία json έχουν πράγματι παραπάνω πράγματα (ίσως πολλά!). Δεν υπάρχει απαίτηση να τα εισάγετε όλα στο μοντέλο της ΒΔ και σωστά, αυτό δεν "χαλάει" την εφαρμογή σας.

Οσο για τον αυτοματοποιημένο έλεγχο, αυτός εφόσον γίνει, θα αφορά τις κλήσεις, όχι το περιεχόμενο των αποτελεσμάτων. Οπότε εσείς υλοποιείτε ακριβώς αυτό που ζητείται στην προδιαγραφή του API.

by (6.6k points)

262 questions

254 answers

274 comments

2.9k users