Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
174 views

Καλησπέρα, αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα:

Ο κώδικάς μου για μία εκ των ασκήσεων της 2ης προγραμματιστικής σειράς τρέχει με σωστά αποτελέσματα για τα 20 ενδεικτικά testcases που δόθηκαν και για τα testcases 1,2,3,4 και 6 του grader, αλλα ΟΧΙ για το testcase 5. Μήπως αυτό οφείλεται σε κάποιο συγκεκριμένο compile που πραγματοποιείται στο background?

Υπό αυτές τις συνθήκες, νομίζω πως είναι οριακά αδύνατο να εντοπίσω που είναι το σφάλμα, με δεδομένο πως ο grader δεν επιτρέπει να δω την έξοδο του προγράμματος.

Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω ή κάποια πληροφορία που θα μπορούσα να ξέρω?

Ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά.

UPDATE: Το πρόβλημα φαίνεται να λύθηκε. Η αλλαγή που χρειάστηκε ήταν στον τύπο ενός πίνακα από unsigned long σε unsigned long long.

in algorithms by (330 points)
edited by | 174 views

Please log in or register to answer this question.

300 questions

287 answers

287 comments

759 users