Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+1 vote
169 views

Καλησπέρα,

σαν ομάδα χωρίσαμε τα uml διαγράμματα, όμως μερικά μέλη χρησιμοποίησαν το online και άλλοι το desktop.
Παρόλα αυτά είμαστε συνδεδεμένοι στο ίδιο workspace, αλλά δεν συγχρονίζονται τα διαγράμματα που έχουν φτιαχτεί σε κάθε πλατφόρμα.

Πρέπει να μεταφερθούν όλα τα διαγράμματα είτε στο online είτε στο desktop ή αρκεί να σας καλέσουμε στο workspace μας;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

in softeng by (260 points) | 169 views

1 Answer

0 votes

Ναι, τα διαγράμματα του web και του desktop δεν συγχρονίζονται.
Καλύτερα στην τελική παράδοση να τα πάτε όλα στο desktop.
Διαφορετικά, τα παραδίνετε ανεξάρτητα.

by (6.7k points)

264 questions

256 answers

274 comments

2.9k users