Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
294 views

Ήθελα να ρωτήσω αν αναμένεται η τελική ηλεκτρονική εξέταση του μαθήματος progintro να έχει κάποια ειδική μορφή, διαφορετική των προηγούμενων ετών, με δεδομένο αφενός ότι διεξάγεται εξ αποστάσεως, και αφετέρου ότι η βαθμολογική της βαρύτητα έχει μειωθεί σε 4 μονάδες;

Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ενδεικτική την τηλε-εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 ή αναμένονται αλλαγές; Αν ναι, περίπου πόσο χρόνο είχαν διαθέσιμο οι εξεταζόμενοι τότε;

in progintro by (2.9k points)
edited by | 294 views

1 Answer

0 votes

Ναι, μπορεί να θεωρηθεί ενδεικτική.
Δείτε και αυτή την απάντηση.
Η εξέταση θα διαρκέσει περίπου 1 ώρα.

by (9.4k points)

262 questions

254 answers

274 comments

2.9k users