Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
129 views

Χαίρετε, θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής:

Αν έχω καταλάβει σωστά από την παρουσίαση, οι διεπαφές με εξωτερικά συστήματα διακρίνονται σε διεπαφές υλικού, λογισμικού, και επικοινωνίας; Σε αυτήν την περίπτωση θα μπορούσατε να δώσετε ένα παράδειγμα διεπαφής επικοινωνίας;

Επίσης, στην ενότητα όπου ζητείται να καταγράψουμε τις παραμέτρους για κάθε περίπτωση χρήσης, τί ακριβώς θα μπορούσε να είναι μια παράμετρος; (δεν θυμάμαι να είχε αναφερθεί, ζητώ συγγνώμη αν κάνω λάθος)

Ευχαριστώ

in softeng by (170 points) | 129 views

1 Answer

0 votes

Δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν με τη λεπτομέρεια που απαιτείται, οι προδιαγραφές αυτές. Αυτονόητο, γιατί αφορούν άγνωστα συστήματα.

Αρκεί να αναγνωριστούν και να ονοματιστούν.

ΠΧ "θα υπάρχει διεπαφή με τη VISA"

by (6.6k points)

261 questions

253 answers

274 comments

2.9k users