Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+1 vote
184 views

Θα πρέπει να υποβάλουμε κάπου το commit για την 1η έκδοση των παραδοτέων;

in softeng by (210 points) | 184 views

1 Answer

0 votes

Υπάρχουν σαφείς οδηγίες.
Τα commit θα είναι ανιχνεύσιμα, ούτως ή άλλως.
Επιπλέον, υποβάλετε και στο moodle

by (6.6k points)

261 questions

253 answers

274 comments

2.9k users