Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
169 views

Μία διευκρινιστική ερώτηση:

Σε περίπτωση που προκύψει ένα επιπλεόν use case, αυτό πρέπει επίσης να γίνει documented στο SRS; Δηλαδή, αν σε ομάδα 4 ατόμων (που κανονικά υλοποιεί 3 uses cases) επιλεχθούν λειτουργίες που δημιουργούν 4 use cases, το 4ο use case πρέπει να γίνει documented παρότι είναι πέραν των τριών που ζητούνται;

Ευχαριστώ πολύ!

in softeng by (180 points) | 169 views

1 Answer

0 votes

Δεν είναι υποχρεωτικό.
Αν σας αρέσει που το κάνετε, κάντε το.
Η ποσότητα από μόνη της δεν προσθέτει.

by (6.6k points)

262 questions

254 answers

274 comments

2.9k users