Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
513 views

Αφοτου ολοκληρώσουμε τα use case diagram και activity diagram με ποιο αλλο τροπο μπορουμε να εκμεταλευτουμε το visual paradigm για τα πρωτα παραδοτέα της εργασιας;

in softeng by (8.5k points) | 513 views
+3

Στην εκφωνηση της εργασιας γράφει μονο activity diagrams και οχι use case diagrams ,αλλα ετσι οπως το ειπατε φανταζομαι θα πρεπει να φτιαξουμε και τα δυο συνολα διαγραμματων,σωστα;

1 Answer

+1 vote

Ασφαλώς, όπως λέει η εκφώνηση:

  • Διαγράμματα UML Sequence (όπου έχει κατά τη γνώμη σας νόημα)
  • Διαγράμματα UML Deployment (μια πρώτη γενική αρχιτεκτονική η
    οποία δείχνει και εξωτερικά συστήματα πχ συστήματα τραπεζών)
  • Διαγράμματα UML Component (μια πρώτη εσωτερική λεπτομερής
    αρχιτεκτονική)
  • Διαγράμματα ER (η ΒΔ. τι θα κάνουμε χωρίς αυτή;)
  • Διαγράμματα UML Class (ανάλογα με το πού γράφουμε)strong text
by (8.5k points)

293 questions

280 answers

285 comments

3.0k users