Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
183 views

Οι θεωρητικές ασκήσεις των σειρών ασκήσεων αν υποβληθούν μετράνε στο βαθμό του εξαμήνου? Ή είναι μπόνους βαθμολογία?

in progintro by (230 points) | 183 views
+2

Επειδή δεν νομίζω να πάρει κανείς το πολιτικό κόστος να σου απαντήσει, η καλύτερη απάντηση είναι "κάντες (γιατί καλό θα σου κάνουν) αλλά όχι σε βάρος άλλων ασκήσεων" :)

1 Answer

0 votes

Μετράνε αλλά λίγο --- μάλλον δυσανάλογα λίγο για τη δυσκολία κάποιων από αυτές. Κρίνοντας από το πόσοι τις παραδίδουν, νομίζω ότι είναι καλύτερα να μείνει έτσι. :-)

by (9.4k points)

298 questions

287 answers

287 comments

3.2k users