Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
175 views

Εισήλθα στην σχολή με την XYZ διάταξη και μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα χρησιμοποιούσα στο novice και στον grader έναν προσωρινό λογαριασμό, σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες. Τώρα έγινε η εγγραφή μου στη Σχολή και έχω λάβει τους ιδρυματικούς κωδικούς μου. Τι πρέπει να κάνω;

in progintro by (9.4k points) | 175 views

1 Answer

0 votes
Best answer

Θα συνεχίσεις να χρησιμοποιείς τον ίδιο κωδικό που πήρες.

Αν έχεις δηλώσει στο ΕΜΠ το ίδιο mail με το οποίο πήρες αυτόν τον κωδικό, τότε μπορείς να πας πάλι στο get-your-account και να βάλεις στην περίπτωση #1 τον ΑΜ σου. Με αυτόν τον τρόπο θα συνδεθεί το υπάρχον account σου με τον ΑΜ.

Αν όχι, δεν πειράζει.

by (9.4k points)

261 questions

253 answers

274 comments

2.9k users