Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+2 votes
231 views

Ο grader γνωρίζετε ποια flags χρησιμοποιεί κατά την μεταγλώττιση; (Υποθέτω πως χρησιμοποιεί gcc). Με βάση τους χρόνους εκτέλεσης που προκύπτουν, κάνοντας μερικές δοκιμές, εικάζω πως έχουν ενεργοποιήσει κάποια optimizations.

in progintro by (2.9k points) | 231 views
+1

Νομίζω , g++ -O2 -DCONTEST -s -static -lm και gcc -std=c99 -O2 -DCONTEST -s -static -lm

(από εδώ http://www.hellenico.gr/contest/index.php?page=terms)

1 Answer

+2 votes

Για όλες τις γλώσσες και διαλέκτους που υποστηρίζει σήμερα, με τη σειρά που μάλλον θα σας ενδιαφέρουν:

 • GNU C++ 4.7.2:
  g++ -o file.out file.cpp -std=c++11 -O2 -DCONTEST -s -static
 • GNU C 4.7.2:
  gcc -o file.out file.c -std=c99 -O2 -DCONTEST -s -static -lm
 • Oracle Java 1.8.0_201:
  javac file.java
 • Haskell GHC 7.10.2:
  ghc -o file.out --make -static -rtsopts -O2 -optc-O2 -DCONTEST file.hs
 • OCaml 3.12.1:
  ocamlopt nums.cmxa -o file.out -pp camlp5o file.hs -ccopt -static
 • SML, MLton 20100608:
  mlton -output file.out -codegen native -link-opt -static -link-opt -s file.sml
 • Fortran 95, GNU Fortran 4.7.2:
  gfortran -std=f95 -o file.out file.f95 -O2 -DCONTEST -s
 • Fortran 03, GNU Fortran 4.7.2:
  gfortran -std=f2003 -o file.out file.f03 -O2 -DCONTEST -s
 • Pascal, δε λειτουργεί πια:
  gpc -o file.out file.p -O2 -DCONTEST -s
 • Pazcal: pzc -o file.out file.pzc -O2 -DCONTEST -s -static
 • F#: άστο καλύτερα...

Οι περισσότερες υλοποιήσεις είναι ήδη αρκετά παλιές.

by (9.4k points)

298 questions

287 answers

287 comments

3.2k users