Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι

https://courses.softlab.ntua.gr/pl1/

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι
(Programming Languages I)

Προπτυχιακό μάθημα, 6ου εξαμήνου
Υποχρεωτικό στη ροή Λ της ΣΗΜΜΥ, κωδικός 3.4.3061.6

Εξάμηνο: Εαρινό 2021
Διδάσκοντες:
Κωστής Σαγώνας   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-2487
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393
Πέτρος Ποτίκας   ()   γρ. 1.1.30   τηλ: 210-772-1644

Ανακοινώσεις | Υλικό: Διαλέξεις, Βοηθητικό υλικό, Moodle, Videos, Ασκήσεις, Εξετάσεις, Παλαιότερα έτη

 

Ανακοινώσεις

3/6/2021

Η τρίτη σειρά ασκήσεων του μαθήματος είναι διαθέσιμη. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παράδοσης: Παρασκευή 18/7, ώρα 23:59:59.

4/5/2021

Η δεύτερη σειρά ασκήσεων του μαθήματος είναι διαθέσιμη. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παράδοσης: Δευτέρα 7/6, ώρα 23:59:59.

12/4/2021

Το site υποβολής των προγραμματιστικών ασκήσεων του μαθήματος άνοιξε και περιμένει τις υποβολές σας. Μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτό με τον ιδρυματικό σας κωδικό, να φτιάξετε την ομάδα σας (μαζί με το πολύ έναν άλλο συμφοιτητή ή μία άλλη συμφοιτήτριά σας), και να υποβάλετε τα προγράμματά σας όσες φορές θέλετε μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της κάθε σειράς ασκήσεων.

17/3/2021

Η πρώτη σειρά ασκήσεων του μαθήματος είναι διαθέσιμη. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παράδοσης: Παρασκευή 23/4, ώρα 23:59:59.

23/2/2021

Λόγω των περιορισμών εξαιτίας του COVID-19, τα μαθήματα και τα εργαστήρια θα γίνονται online μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Για να συνδεθείτε θα χρειαστεί να έχετε κωδικούς πρόσβασης του ΕΜΠ. Το υλικό του μαθήματος θα είναι διαθέσιμο και εκτός του MS Teams. Για να συνδεθείτε με το MS Teams, πριν κάνετε οτιδήποτε άλλο, διαβάστε τις οδηγίες σύνδεσης και χρήσης. Ο κωδικός του MS Teams για σύνδεση με το μάθημα είναι: x7xu680

Το πρώτο μάθημα (διαδικαστικά του μαθήματος και εισαγωγή) θα γίνει την Πέμπτη 25/2, ώρα 15:15.

 

Υλικό

Διαλέξεις

Ημερομηνία Διάλεξη Διαφάνειες Βίντεο Κώδικας
25/2/2021 Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού pdf pdf video (2021)
26/2/2021 Θέματα σχεδιασμού γλωσσών προγραμματισμού pdf pdf video (2021) video (2010)
4/3/2021 Σύνταξη και συντακτική ανάλυση pdf pdf video (2021) video (2011) video (2010)
5/3/2021 Εισαγωγή στη γλώσσα ML pdf pdf video (2021) video (2010) 1/2
11/3/2021 Εισαγωγή στους τύπους pdf pdf video (2021) video (2010)
12/3/2021 Η γλώσσα ML σε βάθος pdf pdf video (2021) video (2010) 2/2
18/3/2021 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε ML pdf video (2021) lab1.sml
19/3/2021 Συμπερασμός τύπων και πολυμορφισμός pdf pdf video (2021) video (2010)
25/3/2021 Εθνική εορτή
26/3/2021 Εργαστήριο με λύση προγραμματιστικών ασκήσεων σε ML   video (2021) video (2020) lab2.sml
1/4/2021 Εισαγωγή στη γλώσσα Prolog pdf pdf video (2021) video (2020)
2/4/2021 Περισσότερη Prolog pdf pdf video (2021) video (2020) video (2010)
8/4/2021 Εργαστήριο στη χρήση και στον προγραμματισμό σε Prolog pdf video (2021) video (2020) video (2010) lab1.pl
9/4/2021 Δεύτερο εργαστήριο Prolog video (2021) video (2020) lab2.pl
15/4/2021 Εισαγωγή στην Python pdf video (2021) video (2020) Jupyter notebook
16/4/2021 Περισσότερη Python « « video (2021) Jupyter notebook
22/4/2021 Ονόματα και εμβέλεια pdf pdf video (2021) video (2020) video(2010)  
23/4/2021 Εργαστήριο Python « « video (2021) video (2020) Jupyter notebook, goat.py
13/5/2021 Εγγραφές δραστηριοποίησης pdf pdf video (2021) video (2020) video(2010)  
14/5/2022 Εισαγωγή στη γλώσσα Java, διαπροσωπείες, ιεραρχίες κλάσεων και κληρονομικότητα pdf pdf video (2021) video (2020) videovideo(2010)
20/5/2021 Διαχείριση μνήμης pdf pdf video (2020) video(2010)
21/5/2021 Εργαστήριο με λύση προγραμματιστικών ασκήσεων σε Java pdf video (2020) goat.tgz
27/5/2021 Αντικειμενοστρέφεια, εξαιρέσεις (στη Java) pdfpdf pdfpdf video (2020) video(2010)video(2010)
28/5/2021 Παράμετροι pdf pdf video (2020) video(2010)
3/6/2021 Ανακεφαλαίωση της ύλης

Τα βίντεο των διαλέξεων βρίσκονται συγκεντρωμένα στα παρακάτω αποθετήρια. Σε κάποια από αυτά, είναι πιθανό να πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς σας του ΕΜΠ.

Βοηθητικό υλικό

Ασκήσεις

Εξετάσεις

Η ύλη του μαθήματος, για τις εξετάσεις:

Ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος θα ανακοινωθεί όταν υπάρξει κάποια σχετική απόφαση του ΕΜΠ και της Σχολής ΗΜΜΥ για τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου.

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος των παλαιότερων ετών μπορείτε να βρείτε τόσο κάποιο προηγούμενο διαγώνισμα όσο και στατιστικά στοιχεία για τη βαθμολογία στα διαγωνίσματα και στο μάθημα συνολικά.

Το wiki του μαθήματος περιέχει περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα και επιπλέον διαγωνίσματα παλαιότερων ετών.

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07.

 

Τελευταία αλλαγή: 23/02/2021, 07:55 UTC.