Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

https://courses.softlab.ntua.gr/progintro/

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Υποχρεωτικό μάθημα κορμού, 1ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.3020.1

Εξάμηνο: Χειμερινό 2020
Διδάσκοντες:
Στάθης Ζάχος   ()   γρ. 1.1.15   τηλ: 210-772-1646
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393
Δημήτρης Φωτάκης   ()   γρ. 1.1.10   τηλ: 210-772-4302
Πέτρος Ποτίκας   ()   γρ. 1.1.30   τηλ: 210-772-1644
Δώρα Σούλιου   ()   γρ. 1.1.30   τηλ: 210-772-1644
Κώστας Τζαμαλούκας   ()   γρ. Β.2.5 (Νέο Κτ.)   τηλ: 210-772-3217

Τα γραφεία των διδασκόντων βρίσκονται στο Παλιό Κτίριο Ηλεκτρολόγων, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Ανακοινώσεις | Υλικό: Γενικά, Ασκήσεις, Διαφάνειες, Σημειώσεις, Παλαιότερα έτη, Ερωτήσεις (Q&A)
Διαλέξεις: 9/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 6/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 4/12 | 11/12 | 18/12 | 8/1 | 15/1

 

Ανακοινώσεις

1/9/2021

Όπως έχει ανακοινωθεί από τη γραμματεία, η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος θα γίνει την Πέμπτη 2/9, ώρα 8:30.

Για την οργάνωση της εξέτασης θα χρησιμοποιηθεί το Microsoft Teams. Οι σπουδαστές που εξετάζονται θα πρέπει να διαθέτουν κωδικούς του ΕΜΠ, να συνδεθούν και να συμμετάσχουν στο meeting την ώρα της εξέτασης. Για την ταυτοποίησή τους θα χρειαστεί μικρόφωνο και κάμερα. Ο κωδικός σύνδεσης με το team του μαθήματος είναι: cueeiyd

Το ηλεκτρονικό διαγώνισμα θα πραγματοποιηθεί μέσω του Microsoft Forms. Αν δεν έχετε πρότερη εξοικείωση με τις δύο αυτές πλατφόρμες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τους ακόλουθους δυο οδηγούς:

30/7/2021

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθώς και η επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου θα δοθεί από απόσταση, τροποποιείται λίγο ο τρόπος βαθμολογίας, όπως φαίνεται παρακάτω, για τη διευκόλυνση σπουδαστών που δεν συγκεντρωσαν αρκετούς βαθμούς από το εργαστήριο. Δυνατότητα “βελτίωσης” βαθμού “pass” προηγούμενης εξέτασης υπάρχει, εφόσον φυσικά επιλέξετε αριθμητική βαθμολογία.

Η βαθμολογία για τους σπουδαστές που παίρνουν το μάθημα για πρώτη φορά προκύπτει ως εξής:

 • 2 μονάδες από τις σειρές ασκήσεων εργαστηρίου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
 • 5 μονάδες από εξετάσεις εργαστηρίου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
 • 4 μονάδες από την τελική ηλεκτρονική εξέταση

Για να περάσει κάποιος πρέπει να έχει συνολικά τουλάχιστον 5.0 στα 11.

Σπουδαστές που δεν έχουν βαθμό εργαστηρίου ή έχουν μικρό βαθμό εργαστηρίου μπορούν να επιλέξουν να βαθμολογηθούν μόνο με την τελική ηλεκτρονική εξέταση, εναλλακτικά:

 • με αριθμητική βαθμολογία, οπότε η τελική εξέταση θα μετρήσει 7 μονάδες και θα προστεθεί ο βαθμός εργαστηρίου ανηγμένος σε 4 μονάδες, ή
 • με έλεγχο της επάρκειας των γνώσεων και απονομή βαθμού απαλλαγής (pass/no-pass).

Οι σπουδαστές παλαιότερων εξαμήνων μπορούν να επιλέξουν να βαθμολογηθούν με έναν από τους εξής τρεις εναλλακτικούς τρόπους:

 • όπως οι πρωτοετείς,
 • μόνο με την τελική ηλεκτρονική εξέταση, με αριθμητική βαθμολογία, ή
 • μόνο με την τελική ηλεκτρονική εξέταση, με την οποία θα ελεγχθεί η επάρκεια των γνώσεων των εξεταζόμενων και θα απονεμηθεί βαθμός απαλλαγής (pass/no-pass).

Η επιλογή τρόπου βαθμολόγησης θα γίνει στην αρχή της τελικής ηλεκτρονικής εξέτασης.

29/6/2021

Οδηγίες για την αυριανή εξέταση “επί πτυχίω” έχουν αποσταλεί με e-mail στους σπουδαστές που έχουν δηλώσει συμμετοχή (στα e-mail του ΕΜΠ: @mail.ntua.gr). Αν έχετε δηλώσει συμμετοχή και δεν έχετε λάβει e-mail με τις οδηγίες, στείλτε άμεσα e-mail στους διδάσκοντες (nickie@). Επίσης, για να μην έχετε τέτοια προβλήματα στο μέλλον, φροντίστε να ενεργοποιήσετε το ιδρυματικό σας e-mail.

22/1/2021

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατόπιν συνεννόησης με τον Κοσμήτορα και τη Γραμματεία και επιπλέον όσων έχουν ανακοινωθεί από την αρχή του εξαμήνου, οι σπουδαστές παλαιότερων εξαμήνων θα μπορούν να επιλέξουν να βαθμολογηθούν στην κανονική εξεταστική (Φεβρουαρίου 2021) μόνο με την τελική ηλεκτρονική εξέταση και με την απονομή βαθμού απαλλαγής (pass/no-pass). Επίσης, δείτε εδώ για τη δυνατότητα βελτίωσης βαθμού, αν συμμετείχατε στην κανονική εξεταστική (Φεβρουαρίου) του 2020.

19/1/2021

Από την Τετάρτη 20/1 μέχρι και την Παρασκευή 22/1, οι σπουδαστές που ήρθαν στη ΣΗΜΜΥ καθυστερημένα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα μπορούν να υποβάλλουν στον grader παρελθούσες σειρές ασκήσεων (1 έως 6).

 1. (Περιττή επισήμανση:) Αυτό αφορά μόνο όσους αναφέρονται παραπάνω, όχι όλους όσοι παρέλειψαν να υποβάλουν κάποια άσκηση.
 2. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας προκειμένου να σας επιτραπεί να υποβάλλετε εκπρόθεσμα ασκήσεις.
 3. (Επίσης περιττή επισήμανση:) Βεβαιωθείτε ότι οι λύσεις που θα υποβάλετε είναι δικές σας και δεν τις έχετε “δανειστεί” από άλλους — φυσικά αυτό μπορεί πολύ εύκολα να ελεγχθεί.
15/1/2021

Όπως έχει ανακοινωθεί από τη γραμματεία, η κανονική εξέταση του μαθήματος θα γίνει τη Δευτέρα 25/1, ώρα 8:30.

Για την οργάνωση της εξέτασης θα χρησιμοποιηθεί το Microsoft Teams. Οι σπουδαστές που εξετάζονται θα πρέπει να διαθέτουν κωδικούς του ΕΜΠ, να συνδεθούν και να συμμετάσχουν στο meeting την ώρα της εξέτασης. Για την ταυτοποίησή τους θα χρειαστεί μικρόφωνο και κάμερα. Ο κωδικός σύνδεσης με το team του μαθήματος είναι: cueeiyd

Το ηλεκτρονικό διαγώνισμα θα πραγματοποιηθεί μέσω του Microsoft Forms. Αν δεν έχετε πρότερη εξοικείωση με τις δύο αυτές πλατφόρμες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τους ακόλουθους δυο οδηγούς:

8/1/2021

Η 5η εξέταση στο εργαστήριο θα γίνει σε δύο βάρδιες:

 • Τετάρτη 13/1, 8:45-10:30, γράμματα Α-Λ
 • Πέμπτη 14/1, 12:45-14:30, γράμματα Μ-Ω

Ο συντονισμός της εξέτασης θα γίνει στο MS Teams και, για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, στο WebEx (Τετάρτη) ή στο WebEx (Πέμπτη).

11/12/2020

Η 4η εξέταση στο εργαστήριο θα γίνει σε δύο βάρδιες:

 • Τετάρτη 16/12, 8:45-10:30, γράμματα Μ-Ω
 • Πέμπτη 17/12, 12:45-14:30, γράμματα Α-Λ

Ο συντονισμός της εξέτασης θα γίνει στο MS Teams και, για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, στο WebEx (Τετάρτη) ή στο WebEx (Πέμπτη).

27/11/2020

Η 3η εξέταση στο εργαστήριο θα γίνει σε δύο βάρδιες:

 • Τετάρτη 2/12, 8:45-10:30, γράμματα Α-Λ
 • Πέμπτη 3/12, 12:45-14:30, γράμματα Μ-Ω

Ο συντονισμός της εξέτασης θα γίνει στο MS Teams και, για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, στο WebEx (Τετάρτη) ή στο WebEx (Πέμπτη).

15/11/2020

Η 2η εξέταση στο εργαστήριο θα γίνει για όλους τους σπουδαστές την Πέμπτη 19/11, ώρα 12:45-14:30. Ο συντονισμός της εξέτασης θα γίνει στο MS Teams και, για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, στο WebEx.

15/11/2020

Μπορείτε να υποβάλλετε τις γραπτές ασκήσεις (σε ηλεκτρονική μορφή, σκαναρισμένες ή φωτογραφημένες) στη σχετική ιστοσελίδα. Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε νέο κωδικό και να επιβεβαιώσετε το e-mail σας. Αν δεν έχετε (ακόμη) αριθμό μητρώου, γράψτε “03120000”.

3/11/2020

Η 1η εξέταση στο εργαστήριο θα γίνει για όλους τους σπουδαστές την Πέμπτη 5/11, ώρα 12:45-14:30. Θα χρειαστείτε κωδικό εργαστηρίου (φροντίστε να πάρετε, αν δεν το έχετε ήδη κάνει), με τον οποίο θα υποβάλετε τη λύση σας στο αυτόματο σύστημα αξιολόγησης. Ο συντονισμός της εξέτασης θα γίνει στο MS Teams και, για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, στο WebEx.

29/10/2020

Συμπληρωματικά των όσων γράφονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο για τον τρόπο βαθμολόγησης του μαθήματος, οι διδάσκοντες θα εξαντλήσουν τη δυνατότητα να δοθεί το Φεβρουάριο, για όσους το επιθυμούν, γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία. Όσοι συμμετάσχουν σε αυτήν θα βαθμολογηθούν με το περσινό βαθμολογικό σχήμα.

26/10/2020

Από σήμερα λειτουργεί η ιστοσελίδα ερωτήσεων και απαντήσεων, στην οποία μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με το μάθημα και το εργαστήριο (κατηγορία progintro). Θα χρειαστεί να εγγραφείτε, αν θέλετε να κάνετε ερώτηση, και θα χρειαστεί να περιμένετε λίγο (να μαζέψετε πόντους) προτού μπορέσετε να απαντήσετε — υπάρχει ένα σύστημα επιβράβευσης με πόντους, όπως στο stack overflow.

26/10/2020

Το σημερινό εργαστήριο θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 29/10, τη Δευτέρα 2/11 και την Τετάρτη 4/11, για όσους το χάσουν λόγω της συνέλευσης του Φ.Σ.

6/10/2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την πρώτη βδομάδα, στις βάρδιες του εργαστηρίου καλούνται οι σπουδαστές ως εξής: Την Τετάρτη 7/10 (8:45-10:30) γράμματα Α-Λ, και την Πέμπτη 8/10 (12:45-14:30), γράμματα Μ-Ω.

Για την πρώτη εβδομάδα του εργαστηρίου, οι σπουδαστές καλούνται να λύσουν την πρώτη σειρά ασκήσεων (βλ. παρακάτω). Προτείνουμε να ξεκινήσετε βλέποντας τα σχετικά βίντεο και ειδικά αυτό με τις οδηγίες για το εργαστήριο. Στη συνέχεια, φροντίστε να προμηθευτείτε κωδικό για το εργαστήριο του μαθήματος.

6/10/2020

Λόγω των περιορισμών εξαιτίας του COVID-19, τα μαθήματα και τα εργαστήρια θα γίνονται online μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Για να συνδεθείτε θα χρειαστεί να έχετε κωδικούς πρόσβασης του ΕΜΠ, με άλλα λόγια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στη Σχολή. Το υλικό του μαθήματος θα είναι διαθέσιμο και εκτός του MS Teams, μέσω της παρούσας σελίδας του μαθήματος. Για να συνδεθείτε με το MS Teams, πριν κάνετε οτιδήποτε άλλο, διαβάστε απαραίτητα τις οδηγίες σύνδεσης και χρήσης. Ο κωδικός του MS Teams για σύνδεση με το μάθημα είναι: cueeiyd

Disclaimer: Οι διδάσκοντες δέχονται και προβλέπουν ότι θα δεχθούν ακόμη πολλά μηνύματα της μορφής “δεν είμαι ακόμη εγγεγγραμμένος” ή “δεν μπορώ να συνδεθώ στο teams (αν και ακολουθώ τις οδηγίες)?”. Λυπούμαστε πολύ και για τα δύο, ειδικά λυπούμαστε που δεν απαντούμε. Είστε όμως 500 και δεν είναι η δουλειά μας να κάνουμε trouble shooting, ούτε ευθυνόμαστε για τις αδυναμίες του συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.

 

Υλικό

Γενικά

Ασκήσεις

Διαφάνειες

Οι διαφάνειες που θα χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις είναι διαθέσιμες από την παρούσα σελίδα για τη διευκόλυνση των σπουδαστών, ώστε αυτοί να μη χρειάζεται να κρατούν εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η ύλη των διαφανειών παρουσιάζεται αναλυτικά στις σημειώσεις του μαθήματος. Μη σπεύσετε να εκτυπώσετε όλες τις διαφάνειες στην παρούσα μορφή. Ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

 Τελευταία ενημέρωση των διαφανειών: 4/12/2020.

Σημειώσεις

Οι σημειώσεις του μαθήματος είναι διαθέσιμες από την παρούσα σελίδα για τη διευκόλυνση των σπουδαστών. Μη σπεύσετε να τις εκτυπώσετε στην παρούσα μορφή. Αφενός ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, αφετέρου θα σας διανεμηθούν σε έντυπη μορφή το συντομότερο δυνατό.

 Τελευταία ενημέρωση των σημειώσεων: 11/12/2017.

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07, 2005-06, 2004-05, 2003-04, 2002-03, 2001-02.

 

Διαλέξεις

Παράδοση 9/10/2020

Παράδοση 16/10/2020

Παράδοση 23/10/2020

Παράδοση 30/10/2020

Παράδοση 6/11/2020

Παράδοση 13/11/2020

Παράδοση 20/11/2020

Παράδοση 27/11/2020

Παράδοση 4/12/2020

Παράδοση 11/12/2020

Παράδοση 18/12/2020

Παράδοση 8/1/2021

Παράδοση 15/1/2021

 

Τελευταία αλλαγή: 06/10/2020, 17:28 UTC.