Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Μεταγλωττιστές

https://courses.softlab.ntua.gr/compilers/

Μεταγλωττιστές

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ροής Λ, 8ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.3186.8

Εξάμηνο: Εαρινό 2020
Διδάσκοντες:
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393
Κωστής Σαγώνας   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-2487

Ανακοινώσεις | Υλικό: Γενικά, Moodle, Videos, Εργασία, Παλαιότερα έτη
Διαλέξεις: 27/2 | 5/3 | 9/3 | 12/3 | 16/3 | 19/3 | 23/3 | 26/3 | 30/3 | 2/4 | 6/4 | 9/4 | 13/4 | 27/4 | 30/4 | 4/5 | 7/5 | 11/5 | 14/5 | 18/5 | 21/5 | 25/5 | 28/5 | 1/6 | 4/6 | 11/6

 

Ανακοινώσεις

4/6/2020

Το μάθημα θα εξεταστεί φέτος στην κανονική εξεταστική περίοδο σύμφωνα με συνδυασμό των τρόπων εξέτασης Α και Β2δ (βλ. απόφαση της 6ης/2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΕΜΠ, 29/5/2020, όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια: ΑΔΑ: ΡΟ8Τ46ΨΖΣ4-ΟΒΓ). Με την εξέταση θα απονεμηθεί βαθμός στη δεκαβάθμια κλίμακα.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Θα δοθεί γραπτή εξέταση στο σπίτι με παράδοση εντός τριών (3) ωρών, σε χρόνο που θα καθοριστεί από τη γραμματεία της Σχολής. Η εξέταση αυτή θα καλύπτει όλη την ύλη του μαθήματος. Η ταυτοποίηση των εξεταζομένων θα γίνει με τη χρήση των ηλεκτρονικών κωδικών του ΕΜΠ και η υποβολή των απαντήσεων θα γίνει πάλι με χρήση κατάλληλου ηλεκτρονικού συστήματος με ταυτοποίηση.
  • Θα προσμετρηθεί ο βαθμός από την εργασία του μαθήματος σε ομάδες των 1-2 σπουδαστών (εργαστήριο), όπως κάθε χρόνο.
12/3/2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατόπιν της αναστολής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΕΜΠ (προληπτικά μέτρα λόγω κορωνοϊού), οι διαλέξεις του μαθήματος και τα εργαστήρια θα γίνονται εξ αποστάσεως, μέχρι νεωτέρας. Παρακολουθήστε την ιστοσελίδα του μαθήματος για τις βιντεοσκοπημένες διαλέξεις και το αντίστοιχο υλικό.

11/3/2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εγγραφείτε στο Moodle και δηλώστε τη σύνθεση της ομάδας σας για την εργασία που θα υλοποιήσετε, το συντομότερο δυνατό.

27/2/2020

Οι διαλέξεις του μαθήματος αρχίζουν σήμερα.

 

Υλικό

Γενικά

Εργασία

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07, 2005-06, 2004-05, 2003-04, 2002-03.

 

Διαλέξεις

Παράδοση 27/2/2020

Παράδοση 5/3/2020

Εργαστήριο 9/3/2020

Παράδοση εξ αποστάσεως 12/3/2020

Εργαστήριο εξ αποστάσεως 16/3/2020

Παράδοση εξ αποστάσεως 19/3/2020

Εργαστήριο εξ αποστάσεως 23/3/2020

Παράδοση εξ αποστάσεως 26/3/2020

Εργαστήριο εξ αποστάσεως 30/3/2020

Παράδοση εξ αποστάσεως 2/4/2020

Εργαστήριο εξ αποστάσεως 6/4/2020

Παράδοση εξ αποστάσεως 9/4/2020

Εργαστήριο εξ αποστάσεως 13/4/2020

Εργαστήριο εξ αποστάσεως 27/4/2020

Παράδοση εξ αποστάσεως 30/4/2020

Εργαστήριο εξ αποστάσεως 4/5/2020

Παράδοση εξ αποστάσεως 7/5/2020

Εργαστήριο εξ αποστάσεως 11/5/2020

Παράδοση εξ αποστάσεως 14/5/2020

Εργαστήριο εξ αποστάσεως 18/5/2020

Παράδοση εξ αποστάσεως 21/5/2020

Εργαστήριο εξ αποστάσεως 25/5/2020

Παράδοση εξ αποστάσεως 28/5/2020

Εργαστήριο εξ αποστάσεως 1/6/2020

Παράδοση εξ αποστάσεως 4/6/2020

Παράδοση εξ αποστάσεως 11/6/2020

 

Τελευταία αλλαγή: 12/03/2020, 09:28 UTC.