Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Μεταγλωττιστές

https://courses.softlab.ntua.gr/compilers/

Μεταγλωττιστές

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ροής Λ, 8ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.40.8

Εξάμηνο: Εαρινό 2016
Διδάσκοντες:
Κωστής Σαγώνας   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-2487
Γιώργος Γκούμας   ()   γρ. 2.1.34Β   τηλ: 210-772-2402

Ανακοινώσεις | Υλικό: Γενικά, Moodle, Εργασία, Παλαιότερα έτη
Διαλέξεις: 25/2 | 26/2 | 3/3 | 4/3 | 10/3 | 11/3 | 17/3 | 18/3 | 24/3 | 31/3 | 1/4 | 8/4 | 14/4 | 15/4 | 21/4 | 12/5 | 13/5 | 19/5 | 20/5 | 26/5 | 27/5 | 3/6

 

Ανακοινώσεις

13/5/2016

Η ιστοσελίδα περιέχει πλέον κάποια βοηθητικά αρχεία που θα σας είναι χρήσιμα στην υλοποίηση του backend του μεταγλωττιστή σας.

2/4/2016

Η προθεσμία υποβολής για το σημασιολογικό αναλυτή είναι η 9 18 Μαΐου 2016.

19/3/2016

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εγγραφείτε στο Moodle και δηλώστε τη σύνθεση της ομάδας σας για την εργασία που θα υλοποιήσετε, το συντομότερο δυνατό.

18/3/2016

Ανακοινώθηκαν οι δύο πρώτες προθεσμίες υποβολής των εργασιών του μαθήματος: 31 Μαρτίου 2016 για το λεκτικό αναλυτή και 22 29 Απριλίου 2016 για το συντακτικό αναλυτή.

25/2/2016

Οι διαλέξεις του μαθήματος αρχίζουν σήμερα. Θα διεξάγονται Πέμπτη, ώρα 10:45-12:30 στην Αίθουσα 005 και Παρασκευή, ώρα 15:15-17:00 στην Αίθουσα 012 του Νέου Κτιρίου Ηλεκτρολόγων. Τα εργαστήρια του μαθήματος θα γίνονται είτε στις παραπάνω Αίθουσες ή στο εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού μετά από σχετική ανακοίνωση.

 

Υλικό

Γενικά

Εργασία

Παλαιότερα έτη

Σελίδα του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη: 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11, 2009-10, 2008-09, 2007-08, 2006-07, 2005-06, 2004-05, 2003-04, 2002-03.

 

Διαλέξεις

Παράδοση 25/2/2016

Παράδοση 26/2/2016

Παράδοση 3/3/2016

Παράδοση 4/3/2016

Παράδοση 10/3/2016

Παράδοση 11/3/2016

Παράδοση 17/3/2016

Παράδοση 18/3/2016

Παράδοση 24/3/2016

Παράδοση 31/3/2016

Παράδοση 1/4/2016

Παράδοση 8/4/2016

Παράδοση 14/4/2016

Παράδοση 15/4/2016

Παράδοση 21/4/2016

Παράδοση 12/5/2016

Παράδοση 13/5/2016

Παράδοση 19/5/2016

Παράδοση 20/5/2016

Παράδοση 26/5/2016

Παράδοση 27/5/2016

Παράδοση 3/6/2016

 

Τελευταία αλλαγή: 01/03/2016, 16:42 UTC.