Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

https://courses.softlab.ntua.gr/progintro/

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Υποχρεωτικό μάθημα κορμού, 1ου εξαμήνου, κωδικός 3.4.01.1

Εξάμηνο: Χειμερινό 2004
Διδάσκοντες:
Στάθης Ζάχος   ()   γρ. 1.1.15   τηλ: 210-772-1646
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393
Άρης Παγουρτζής   ()   γρ. 1.1.30   τηλ: 210-772-1644

Ανακοινώσεις | Υλικό: Γενικά, Ασκήσεις, Διαφάνειες, Παλαιότερα έτη, Σελίδες ομάδων
Διαλέξεις: 8/10 | 15/10 | 22/10 | 29/10 | 5/11 | 12/11 | 19/11 | 26/11 | 3/12 | 17/12 | 7/1

 

Ανακοινώσεις

7/1/2005 ΠΡΟΣΟΧΗ: Από την εξεταστέα ύλη για την πρόοδο του μαθήματος αφαιρούνται τα κεφάλαια 11, 13 και 14, καθώς και οι γραφικές παραστάσεις.
4/1/2005 Την Παρασκευή 7/1, ώρα 16:00-1800, ο υπεύθυνος της ομάδας εργαστηρίου 5B θα βρίσκεται στο Εργαστήριο PCLAB Central (ελεύθερες ώρες) και θα δέχεται ασκήσεις από όσους σπουδαστές αυτής της ομάδας δεν έχουν ακόμα παραδώσει.
3/1/2005 Οι διαλέξεις της 7/1 και της 14/1 θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
3/1/2005 Η εξεταστέα ύλη για το προγραμματιστικό τέστ στο εργαστήριο του μαθήματος είναι τα κεφάλαια 1 έως και 14 των σημειώσεων.
17/12/2004 ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προγραμματιστικό τέστ στο εργαστήριο του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα από Δευτέρα 10/1 έως Παρασκευή 14/1.
17/12/2004 Η εξεταστέα ύλη για την πρόοδο του μαθήματος είναι τα κεφάλαια 1 έως και 14 των σημειώσεων. Από τα κεφάλαια 13 και 14 δεν πρόκειται να ζητηθεί πρόγραμμα.
26/11/2004 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρόοδος του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15/1/2004, ώρα που θα ανακοινωθεί, στα Αμφιθέατρα και τα Σχεδιαστήρια των Γενικών Εδρών, με κλειστά βιβλία και σημειώσεις. Η εξεταστέα ύλη θα ανακοινωθεί πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων.
5/11/2004 Το Εργαστήριο PCLΑΒ ΣΗΜΜΥ θα είναι ανοικτό και στη διάθεση των σπουδαστών του μαθήματος κάθε Τετάρτη, ώρα 15:00-16:00 (ελεύθερη ώρα).
8/10/2004 Εκτός των ωρών εργαστηρίου που έχουν ήδη ανακοινωθεί, το Εργαστήριο PCLΑΒ Central θα είναι ανοικτό και στη διάθεση των σπουδαστών του μαθήματος κάθε Παρασκευή, ώρα 16:00-18:00 (ελεύθερες ώρες).
8/10/2004

Οι σπουδαστές που περιμένουν μετεγγραφή στη Σχολή ΗΜΜΥ μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα (διαλέξεις, εργαστήριο και εξετάσεις) όπως και οι υπόλοιποι.

8/10/2004 Τα μαθήματα άρχισαν σήμερα. Οι διαλέξεις του μαθήματος θα γίνονται κάθε Παρασκευή, ώρα 13:00–16:00, στις Γενικές Έδρες, Αμφιθέατρα 1 και 2. Το εργαστήριο θα γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα εργαστηρίου.

 

Υλικό

Γενικά

Ασκήσεις

Οι παρακάτω σειρές ασκήσεων είναι προαιρετικές και δε χρειάζεται να τις επιδείξετε στο εργαστήριο. Σας συνιστούμε όμως να τις κάνετε γιατί η αντίστοιχη ύλη θα εξεταστεί τόσο στην προγραμματιστική άσκηση όσο και στην τελική εξέταση.

Διαφάνειες

Οι διαφάνειες που θα χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις είναι διαθέσιμες από την παρούσα σελίδα για τη διευκόλυνση των σπουδαστών, ώστε αυτοί να μη χρειάζεται να κρατούν εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η ύλη των διαφανειών παρουσιάζεται αναλυτικά στις σημειώσεις του μαθήματος. Μη σπεύσετε να εκτυπώσετε τις διαφάνειες στην παρούσα μορφή. Ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Παλαιότερα έτη

Σελίδες ομάδων

Οι παρακάτω σελίδες συντηρούνται από τους υπεύθυνους των αντίστοιχων ομάδων:

 

Διαλέξεις

Παράδοση 8/10/2004

Διαφάνειες: 1 έως 26 και 32 έως 36.

Παράδοση 15/10/2004

Διαφάνειες: 27 έως 31 και 37 έως 52.

Παράδοση 22/10/2004

Διαφάνειες: 53 έως 86.

Παράδοση 29/10/2004

Διαφάνειες: 87 έως 99.

Παράδοση 5/11/2004

Διαφάνειες: 100 έως 113.

Παράδοση 12/11/2004

Διαφάνειες: 114 έως 138.

Παράδοση 19/11/2004

Διαφάνειες: 118 έως 145.

Παράδοση 26/11/2004

Διαφάνειες: 146 έως 169.

Παράδοση 3/12/2004

Διαφάνειες: 170 έως 206.

Παράδοση 17/12/2004

Διαφάνειες: 207 έως 245.

Παράδοση 7/1/2005

Διαφάνειες: 246 έως 266.

 

Τελευταία αλλαγή: 9/3/05, 15:45.