Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Συστήματα Τύπων των Γλωσσών Προγραμματισμού

https://courses.softlab.ntua.gr/typesys/

Συστήματα Τύπων των Γλωσσών Προγραμματισμού

Μεταπτυχιακό μάθημα, χειμερινού εξαμήνου
(ΣΗΜΜΥ, κωδικός 631 — ΜΠΛΑ, κωδικός Π03Γ)

Εξάμηνο: Χειμερινό 2006
Διδάσκων:
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393

Ανακοινώσεις | Υλικό: Γενικά, Διαφάνειες, Ασκήσεις, Παλαιότερα έτη
Διαλέξεις: 30/10 | 6/11 | 13/11 | 20/11 | 4/12 | 11/12 | 18/12 | 9/1 | 16/4 | 23/4 | 30/04

 

Ανακοινώσεις

30/4/2007

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση ασκήσεων είναι η Κυριακή 20/5.

30/10/2006

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα γίνονται στο εξής κάθε Δευτέρα, ώρα 12:00–15:00, στην Αίθουσα 1.1.31, Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 1ος όροφος, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (δίπλα στο CoreLab).

27/10/2006

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος θα γίνει τη Δευτέρα 30/10, ώρα 12:00–15:00, στο Εργαστήριο Λογισμικού που βρίσκεται στην Αίθουσα 1.1.25, Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 1ος όροφος, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

 

Υλικό

Γενικά

   

Benjamin C. Pierce, Types and Programming Languages, MIT Press, 2002.

Τμήμα του βιβλίου (ps.gz, 460KB) διατίθεται online για εκπαιδευτικό σκοπό μόνο στους σπουδαστές του ΕΜΠ που παρακολουθούν το μάθημα και μόνο μέσω IP διευθύνσεων του ΕΜΠ.

Οι σπουδαστές θα βρουν ιδιαίτερα χρήσιμη την ιστοσελίδα του παραπάνω βιβλίου, την οποία συντηρεί ο συγγραφέας του, και κυρίως τις υλοποιήσεις ελεγκτών τύπων και αποτιμητών για τις γλώσσες που θα μελετηθούν. Για να εκτελέσετε αυτές τις υλοποιήσεις θα χρειαστείτε το μεταγλωττιστή της OCaml, διαθέσιμο από το: http://www.ocaml.org/.

Διαφάνειες

Οι παρακάτω διαφάνειες χρησιμοποιήθηκαν στις διαλέξεις εκτός του βιβλίου του Pierce, για συμπληρωματική ύλη. Είναι διαθέσιμες σε δύο μορφές: σε μορφή για παρουσίαση (μία διαφάνεια ανά σελίδα, έγχρωμες, πιθανώς με εφέ κίνησης) και σε μορφή για εκτύπωση (έξι διαφάνειες ανά σελίδα, πιθανώς ασπρόμαυρες).

Ασκήσεις

Οι ασκήσεις θα παραδίδονται στον διδάσκοντα μέσω e-mail σε ηλεκτρονική μορφή (LaTeX). Μπορείτε να βασιστείτε σε αυτό το template (TEX, 1ΚΒ). Καθυστερημένες ασκήσεις θα βαθμολογούνται με μικρότερο βαθμό, αντιστρόφως ανάλογα προς το χρόνο καθυστέρησης. Μπορείτε να παραλείψετε μία σειρά ασκήσεων.

Παλαιότερα έτη

 

Διαλέξεις

Παράδοση 30/10/2006

Παράδοση 6/11/2006

Παράδοση 13/11/2006

Παράδοση 20/11/2006

Παράδοση 4/12/2006

Παράδοση 11/12/2006

Παράδοση 18/12/2006

Παράδοση 9/1/2007

Παράδοση 16/4/2007

Παράδοση 23/4/2007

Παράδοση 30/4/2007

 

Τελευταία αλλαγή: 30/4/07, 17:40.