Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Συστήματα Τύπων των Γλωσσών Προγραμματισμού

https://courses.softlab.ntua.gr/typesys/

Συστήματα Τύπων των Γλωσσών Προγραμματισμού

Μεταπτυχιακό μάθημα, χειμερινού εξαμήνου
(ΣΗΜΜΥ, κωδικός 631 — ΜΠΛΑ, κωδικός Π03Γ)

Εξάμηνο: Χειμερινό 2005
Διδάσκων:
Νίκος Παπασπύρου   ()   γρ. 1.1.21   τηλ: 210-772-3393

Ανακοινώσεις | Υλικό: Γενικά, Διαφάνειες, Ασκήσεις
Διαλέξεις: 18/10 | 20/10 | 25/10 | 27/10 | 1/11 | 3/11 | 8/11 | 10/11 | 22/11 | 24/11 | 29/11 | 1/12 | 6/12 | 8/12 | 13/12 | 15/12 | 22/12 | 10/1 | 12/1 | 17/1 | 19/1

 

Ανακοινώσεις

25/1/2006

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση ασκήσεων είναι η Παρασκευή 17/2. Την επόμενη εβδομάδα θα δημοσιευτούν οι λύσεις όλων των σειρών ασκήσεων.

15/12/2005

Η διάλεξη της Τρίτης 20/12 δε θα πραγματοποιηθεί, λόγω μιας έκτακτης υποχρέωσης του διδάσκοντα. Θα αναπληρωθεί με μία επιπλέον ώρα την Πέμπτη 22/12.

11/11/2005

Οι διαλέξεις της Τρίτης 15/11 και της Πέμπτης 17/11 δε θα πραγματοποιηθούν, λόγω του τριήμερου εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου.

2/11/2005

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές του ΜΠΛΑ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα στο τρέχον εξάμηνο παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με το διδάσκοντα.

18/10/2005

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ώρα 10:00–12:00, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 1ος όροφος, Αίθουσα 1.1.29.

 

Υλικό

Γενικά

    Benjamin C. Pierce, Types and Programming Languages, MIT Press, 2002.

Οι σπουδαστές θα βρουν ιδιαίτερα χρήσιμη την ιστοσελίδα του παραπάνω βιβλίου, την οποία συντηρεί ο συγγραφέας του, και κυρίως τις υλοποιήσεις ελεγκτών τύπων και αποτιμητών για τις γλώσσες που θα μελετηθούν. Για να εκτελέσετε αυτές τις υλοποιήσεις θα χρειαστείτε το μεταγλωττιστή της OCaml, διαθέσιμο από το: http://www.ocaml.org/.

Διαφάνειες

Οι παρακάτω διαφάνειες χρησιμοποιήθηκαν στις διαλέξεις εκτός του βιβλίου του Pierce, για συμπληρωματική ύλη. Είναι διαθέσιμες σε δύο μορφές: σε μορφή για παρουσίαση (μία διαφάνεια ανά σελίδα, έγχρωμες, πιθανώς με εφέ κίνησης) και σε μορφή για εκτύπωση (έξι διαφάνειες ανά σελίδα, πιθανώς ασπρόμαυρες).

Ασκήσεις

Οι ασκήσεις θα παραδίδονται στον διδάσκοντα μέσω e-mail σε ηλεκτρονική μορφή (LaTeX). Μπορείτε να βασιστείτε σε αυτό το template (TEX, 1ΚΒ). Καθυστερημένες ασκήσεις θα βαθμολογούνται με μικρότερο βαθμό, αντιστρόφως ανάλογα προς το χρόνο καθυστέρησης. Μπορείτε να παραλείψετε μία σειρά ασκήσεων.

 

Διαλέξεις

Παράδοση 18/10/2005

Παράδοση 20/10/2005

Παράδοση 25/10/2005

Παράδοση 27/10/2005

Παράδοση 1/11/2005

Παράδοση 3/11/2005

Παράδοση 8/11/2005

Παράδοση 10/11/2005

Παράδοση 22/11/2005

Παράδοση 24/11/2005

Παράδοση 29/11/2005

Παράδοση 1/12/2005

Παράδοση 6/12/2005

Παράδοση 8/12/2005

Παράδοση 13/12/2005

Παράδοση 15/12/2005

Παράδοση 22/12/2005

Παράδοση 10/1/2006

Παράδοση 12/1/2006

Παράδοση 17/1/2006

Παράδοση 19/1/2006

 

Τελευταία αλλαγή: 30/4/07, 17:36.