Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+1 vote
185 views

Έχω ανεβάσει σε .zip την άσκηση QSsort σε java η οποία περιέχει προφανώς την QSsort.java, την ZQueue.java, ZMethods.java κλπ (όλα όμως εκτός της QSsort αρχίζουν από Z ώστε να είναι λεξικογραφικά μεγαλύτερα)
Ο grader όμως μου δείχνει ότι δεν περνάει κανένα test case αφού βγάζει τα εξής errors :

  • Σε μερικά test cases βγάζει " Program exceeded time limit (ran for 2 seconds) " ενώ φαίνεται " Elapsed Time: ~ 0 secs "

  • Στα άλλα test cases μου βγάζει
    " File: AbstractGrader.cpp line: 92 ==> Program failed :
    Exception : java.lang.ClassNotFoundException: QSsort
    "

Είναι δικό μου λάθος ή είναι λάθος του grader?
Aν ειναι δικο μου πως θα μπορούσα να το λύσω?

in pl1 by (160 points) | 185 views

Please log in or register to answer this question.

301 questions

289 answers

288 comments

793 users