Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+1 vote
107 views

Χαίρετε,

Παρατηρώ ότι σε όλα τα test cases για το round σε Prolog έχει δοθεί ο ίδιος χρόνος 10 sec, αλλά στο προτελευταίο η είσοδος είναι της τάξης των ~100 στοιχείων και στο τελευταίο είναι της τάξης των ~10000 στοιχείων. Είναι σκόπιμο αυτό, ή θα αλλάξουν τα χρονικά όρια; Ευχαριστώ.

in pl1 by (160 points) | 107 views

Please log in or register to answer this question.

301 questions

289 answers

288 comments

774 users