Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
198 views

Καλησπέρα σας,

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν οι βαθμοί των ασκήσεων διατηρούνται στην επαναληπτική εξέταση του Σεπτέμβρη.

Ευχαριστώ πολύ.

in pl1 by (250 points) | 198 views

Please log in or register to answer this question.

301 questions

289 answers

288 comments

774 users