Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
139 views

Καλησπέρα σας,

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν οι βαθμοί των ασκήσεων διατηρούνται στην επαναληπτική εξέταση του Σεπτέμβρη.

Ευχαριστώ πολύ.

in pl1 by (250 points) | 139 views

Please log in or register to answer this question.

300 questions

287 answers

287 comments

739 users