Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
133 views

Στην εκφώνηση αναφέρεται " Το πρόγραμμά σας θα πρέπει να έχει την ίδια συμπεριφορά με τα προγράμματα σε C/C++ που παραδώσατε για την πρώτη σειρά ασκήσεων. " Εννοείτε απλά να εκτελεί την ίδια λειτουργία ή να υλοποιηθεί με τον ίδιο αλγόριθμο. Το αναφέρω καθώς στην πρώτη άσκηση η C++ λύση έγινε χρονικά πρώτη με έναν πιο εξαντλιτικό αλγόριθμο. Όταν, όμως, λύσαμε με την συνεργάτη μου την ML σκεφτήκαμε κατι πολύ πιο αποδοτικό και απλό, όσον αφορά την υλοποίηση. Πάραυτα, είμαστε τελικά υποχρεωμένοι να το κάνουμε με ακριβώς τον ίδιο αλγόριθμο?

in pl1 by (240 points) | 133 views

Please log in or register to answer this question.

300 questions

287 answers

287 comments

739 users