Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
243 views

Έστω ότι έχουμε μία συνάρτηση που καλεί τον εαυτό της. Υπάρχει κατάλληλη εντολή στη C++ η οποία αν εκτελεστεί από την ν-οστή κλήση της συνάρτησης να κάνει έξοδο από την αναδρομή και να μην τρέχουν καθόλου στη συνέχεια οι προηγούμενες αναδρομικές κλήσεις της συνάρτησης; Δηλαδή να καλεί η συνάρτηση τον εαυτό της κάποιες φορές και στη ν-οστή αναδρομή, εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, να επιστρέφει και αυτή και οι προηγούμενες κλήσεις της συνάρτησης χωρίς να εκτελέσουν τις επόμενες εντολές στον κώδικά τους.

in progtech by (150 points) | 243 views

1 Answer

0 votes

Δεν ξέρω αν υπάρχει αλλά μπορείς να έχεις ως είσοδο στην συνάρτηση μια σταθερά έστω count που να την αυξάνεις μετά από κάθε αναδρομή και όταν γίνει ν να επιστρέφεις.

by (460 points)

301 questions

289 answers

288 comments

793 users