Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
125 views

Καλησπέρα,

Θα ήθελα να ρωτήσω αν στην άσκηση Συντόμευση Διαδρομής, τα 9 πρώτα test cases που εμφανίζονται στον grader για να γίνει επιτυχής υποβολή αντιστοιχούν στο 25% της βαθμολογίας, στο οποίο βάσει της εκφώνησης "θα υπάρχει ακριβώς μία διαδρομή από την s στην t".

Καλό υπόλοιπο ΣΚ!

in algorithms by (310 points) | 125 views

Please log in or register to answer this question.

301 questions

289 answers

288 comments

793 users