Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
185 views

Σχετικά με την άσκηση με το κύπελλο ποδοσφαίρου, στα testcases 13 και 14 γίνεται stack overflow , περίπου στις 30000 αναδρομικές κλήσεις (σε windows). Να θεωρήσουμε ότι στο grader δε θα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα;

in algorithms by (150 points) | 185 views

1 Answer

0 votes

Δεν θα πόνταρα ότι στις 30Κ αναδρομικές κλήσεις δεν γίνεται stackoverflow στον grader. Θυμάμαι ότι οι λύσεις που είχαμε έτρεχαν και σε windows (με gcc) χωρίς προβλήματα.

by (2.5k points)

261 questions

253 answers

274 comments

2.9k users