Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
300 views

Στην δεύτερη σειρά ασκήσεων για να υλοποιήσουμε τις μεθόδους (στην πρώτη άσκηση) που μπορούμε να δούμε τι θα πρέπει να κάνει η καθεμία;

in progtech by (790 points) | 300 views

1 Answer

0 votes

Move constructor (μια απλή λύση θα ήταν να αναθέσουμε τις τιμές των παραμέτρων της σε άλλες μεταβλητές, σίγουρα γίνεται και με πιο αποδοτικό τρόπο)
getSource επιστρέφει το sh
getSourceCoins επιστρέφει sc
getTarget επιστρέφει th
getTargetCoins επιστρέφει tc
για τον operator<< μπορείς να δείς το παράδειγμα που είχει

by (790 points)

300 questions

287 answers

287 comments

550 users