Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+2 votes
365 views

Υπάρχει κάποιο κόστος ανεφοδιασμού, είτε "χρηματικό" είτε χρονικό; Επίσης θεωρούμε ότι όλοι οι σταθμοί είναι σε μια κοινή ευθεία που ενώνει τις 2 πόλεις;

in algorithms by (240 points)
retagged by | 365 views

1 Answer

+1 vote

Όπως αναφέρεται και στην εκφώνηση, ο δρόμος που συνδέει τις δύο πόλεις είναι μια μεγάλη ευθεία D χιλιομέτρων, οπότε όλοι οι ενδιάμεσοι σταθμοί είναι πάνω σε αυτήν την ευθεία.
Επίσης δεν υπάρχει κάνενα κόστος (ούτε χρηματικό, ούτε χρονικό) για τον ανεφοδιασμό σε οποιοδήποτε σταθμό.

by (2.4k points)

293 questions

280 answers

285 comments

3.0k users