Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
114 views

Είναι απαραίτητο να έχουμε υλοποιημένο testing στο cli ή στο backend για την εργασια?

in softeng by (350 points) | 114 views

Please log in or register to answer this question.

301 questions

289 answers

288 comments

793 users