Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
103 views

Καλησπέρα θα ήθελα μία διευκρίνηση σε σχέση με το τι πρέπει να υλοποιηθεί σε κώδικα για την εργασία. Σύμφωνα με το

“Tα endpoints που θα αναπτύξετε θα προδιαγραφούν λεπτομερώς από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια υλοποίησης της εργασίας και θα είναι κοινά για όλες τις ομάδες.”  

καταλαβαίνουμε ότι σαν κώδικας απαιτείται μόνο αυτά που ζητάτε στο αρχείο

“Προδιαγραφές REST API, CLI”.  Αλλά σύμφωνα με “Το σύστημα θα αποτελείται από back-end και front-end υποσυστήματα που θα υλοποιούν έναν αριθμό περιπτώσεων χρήσης, στις οποίες θα περιλαμβάνονται λειτουργίες από τη λίστα που έχει ανακοινωθεί στο SE2020-RequirementsStakeholdersFINAL_2.xlsx.”  

καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υλοποιήσουμε έναν αριθμό use cases άρα αρκετά requirements. Τι από τα δύο απαιτείται;;;

in softeng by (210 points) | 103 views

Please log in or register to answer this question.

262 questions

254 answers

274 comments

2.9k users