Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
114 views

Γιατί πρέπει να περάσουμε ως παράμετρο στον constructor το size (εφόσον με δυναμική διαχείρηση μνήμης, κάθε φορά που καλείται η μέθοδος push() θα δεσμεύεται μνήμη); Και γενικότερα, γιατί χρησιμοποιούμε 2 constructor (και όχι 1);

in progtech by (790 points) | 114 views

1 Answer

0 votes

Στην stack ορίζεις μέγιστο μέγεθος στοίβας. Δηλαδή οταν φτασεις στο μεγιστο δε θα πρεπει να σου επιτρέπεται να βάλεις παραπάνω στοιχεια. Επίσης στις αντικειμενοστρεφεις γλώσσες προγραμματισμού δεν ειναι υποχρεωτικό οι κλάσεις να έχουν ένα και μοναδικό δομητή

Στην πράξη, ανάλογα και με τη χρήση, μπορεί να έχεις και περισσότερους. Εδώ, στο παράδειγμα της στοίβας, υπάρχουν δύο τρόποι να τη δημιουργήσεις. Είτε να φτιάξεις μια κενή στοίβα δηλώνοντας το μέγιστο μεγεθός της ή να δημιουργήσεις ένα αντίγραφο μιας ήδη υπάρχουσας στοίβας

by (790 points)

293 questions

280 answers

285 comments

3.0k users